Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/ 2021 w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj.od 10.02.2020 - 17.02.2020 r.

Rekrutacja rozpoczyna się od 24 lutego 2020 r. i będzie trwała do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00

Informacje dotyczące terminów postępowań rekrutacyjnych znajdują się w niżej podanym linku:

rekrutacja