Dyrektor

Przedszkolem kieruje Pani dyrektor mgr HALINA JANKOWSKA 

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

  •  wtorek godz.13:00-15:00

tel.: 56 622-56-36
e-mail: pm4@interia.pl 

Funkcję wicedyrektora pełni Pani mgr LIDIA KŁOS 

PRZYJMUJE INTERESANTÓW

  •  czwartek godz.09:00-11:00

tel.: 56 622-56-36
e-mail: pm4@interia.pl